"CL Cosmetics", prin administratorul platformei de achiziții, își rezervă dreptul de a bloca sau inactiva orice utilizator care întreprinde acțiuni de natura a prejudicia sau afecta buna activitate a platformei.

Printre acestea, dar nelimitandu-se la: transmitere prin intermediul portalului de documente cu conținut neadecvat sau care nu respectă legislația în vigoare, de documente infectate sau care conțin secvențe de cod sau programe create pentru a perturba activitatea software - hardware a administratorului platformei, de documente care conțin informații false și folosite de utilizator pentru a-și crea avantaje sau beneficii nemeritate, de documente ce conțin informații asupra cărora utilizatorul nu are drepturi de utilizare sau de proprietate intelectuală -industrială.

"CL Cosmetics" iși rezervă dreptul de a folosi datele colectate de la utilizatorii platformei pentru îmbunatatirea serviciilor și procedurilor proprii.
Îi asigurăm astfel pe utilizatori că nu le vom face publice datele de contact (e-mail, telefon sau orice alte date cu caracter personal), doar în cazul în care acest lucru este solicitat în baza legislației. Numele de utilizator, contul de utilizator și parola aferentă au caracter individual și netransmisibil.

Utilizatorul este unica persoană pe deplin responsabilă pentru utilizarea contului de utilizator.

În acest sens utilizatorul se obligă să utilizeze personal contul și să nu transfere, cesioneze, vândă, împrumute sau transmită în orice alt mod contul de utilizator și parola aferentă unei terțe persoane sau entități. Utilizatorul este de acord să notifice "Organizatorul" dacă are suspiciuni privind orice utilizare neautorizată a contului de utilizator sau accesare neautorizată a parolei. Este interzisă înțelegerea între utilizatori menită să afecteze și să distorsioneze rezultatul activității pe platformă (întelegeri asupra participării - neparticipării, întelegeri în ceea ce privește prețul ofertat, etc).

În cazul în care "Organizatorul" va sesiza asemenea înțelegeri și că asupra unui alt utilizator se fac presiuni de orice tip pentru a practica aceleași prețuri și - sau oferi aceleași răspunsuri, atunci "Organizatorul" va bloca respectivele conturi ale utilizatorilor, fără notificare prealabilă.

În cazul în care "Organizatorul" are suspiciuni întemeiate legate de încercari ale utilizatorilor de a frauda licitațiile - cererile de ofertă, acesta poate lua orice măsură considerată necesară în vederea stoparii actelor de fraudă desfășurate de către utilizatori.
"Organizatorul" are un drept arbitrar atât înceea ce privește măsurile luate, cât și în ceea ce privește utilizatorii împotriva cărora vor fi luate aceste măsuri.